Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się z Raportem z badań sporządzonym przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chełmie, ul. Szpitalna 48, 22-100 Chełm

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Woda do badania została pobrana z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia:

  • SK Białka gm. Krasnystaw w dniu 8.09.2021 r.,
  • Widniówka, gm. Krasnystaw w dniu 10.09.2021 r.
  • Małochwiej Duży, gm. Krasnystaw w dniu 10.09.2021 r.
  • Ostrów Krupski, gm. Krasnystaw w dniu 10.09.2021

Czytaj więcej ...