Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się z Raportem z badań Nr WD/0270/21/N z dnia 28.06.2021r. sporządzonym przez Oddział laboratoryjny PSSE Chełm, ul. Szpitalna 48, 22-100 Chełm

- stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Woda do badania została pobrana z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia:

  • Łany, gm. Krasnystaw w dniu 23.06.2021 r.
  • Krupiec gm. Krasnystaw w dniu 08.06.2021 r.

Czytaj więcej ...