Brak przydatności wody do spożycia w miejscowości Białka.

Decyzja Sanepidu