Ocena jakości wody pitnej

Woda do badania została pobrana z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w miejscowościach:

  • Latyczów
  • Łany
  • Ostrów Krupski
  • Krupiec
  • Stężyca Łęczyńska
  • Kolonia Niemienice
  • Niemienice
  • Krynica
  • Widniówka