Ocena jakości wody pitnej

Woda do badania została pobrana z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w miejscowościach:

  • Widniówka
  • Łany
  • Niemienice
  • Małochwiej Duży
  • Krynica
  • Stężyca Łęczyńska
  • Krupiec
  • Ostrów Krupski
  • Sk Białka