Ocena jakości wody pitnej

Woda do badania została pobrana z:

  • wodociągu zakładowego SK Białka Gm. Krasnystaw
  • wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Latyczów gm. Krasnystaw
  • wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Widniówka gm. Krasnystaw
  • wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Niemienice Kolonia gm. Krasnystaw