Ocena jakości wody pitnej

Woda do badania została pobrana z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia:

  • Niemienice gm. Krasnystaw
  • Małochwiej Duży Gm. Krasnystaw
  • Krynica gm. Krasnystaw
  • Widniówka gm. Krasnystaw
  • Kolonia Niemienice gm. Krasnystaw