Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się z Raportami Nr WD/0107/23/N i Nr WD/0108/23/N z dnia 20.02.2023 r. sporządzonymi przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chełmie, ul. Szpitalna 48, 22-100 Chełm z badań próbek wody pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Małochwiej Duży, gm. Krasnystaw

- stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Czytaj więcej ...