Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się ze Sprawozdaniami z badań próbek wody pobranej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę :

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Woda do badania została pobrana z punktu poboru:

 • wodociąg Niemienice Kolonia Hydrofornia.
 • wodociąg Stężyca Łęczyńska Hydrofornia - hydrofor kran
 • wodociąg Latyczów Studnia SI.
 • (zakładowego) Gospodarstwo Białka
 • miejscowość: Latyczów
 • miejscowość Niemienice Kolonia
 • miejscowości: Krupiec, Wincentów, Siennica Nadolna za 2022 rok
 • miejscowości: Krynica, Bzite, Józefów, Czarnoziem, Krupe Kolonia, Kobyle Kolonia, Hruszów Kolonia
 • miejscowość Widniówka
 • miejscowości: Ostrów Krupski, Krupe, Czarnoziem, Stójło
 • miejscowości: Łany
 • miejscowości: Niemienice, Zażółkiew
 • miejscowości: Małochwiej Duży, Małochwiej Mały, Tuligłowy
 • miejscowości: Stężyca Łęczyńska, Stężyca Nadwieprzańska, Zakręcie, Jaślików
 • (zakładowego) Cukrownia Krasnystaw
 • wodociąg Krupiec - hydrofor, prawy kran.

Ocena jakości wody.pdf