Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Woda do badania została pobrana z:

 • wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Niemienice w dniu 29.11.2022 r.,
 • z punktów poboru (punktów zgodności):
  • 1. Dom prywatny Niemienice Nr 18,
  • 2. dom prywatny Zażółkiew Nr 25A.
 • wodociągu zbiorowego zaopatrzenia wwodę Latyczów gm. Krasnystaw w dniu 29.11.2022 r.,
 • z punktów poboru (punktów zgodności):
  • 1. Dom prywatny, Latyczów 118,
  • 2. Dom prywatny Latyczów 20.

Ocena jakości wody.pdf