Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się ze Sprawozdaniami sporządzonymi przez Laboratorium SGS Polska, 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A z badania próbek wody pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w:

  • Niemienice w dniu 17.11.2022 r.
  • Latyczów w dniu 17.11.2022 r
  • Stężyca Łęczyńska w dniu 17.11.2022 r.
  • Krupiec w dniu 17.11.2022 r.
  • Łany w dniu 17.11.2022 r.
  • Krynica w dniu 17.11.2022 r.
  • Widniówka w dniu 17.11.2022 r.

Ocena jakości wody.pdf