Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się z Raportami sporządzonymi przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chełmie, ul. Szpitalna 48, 22-100 Chełmż badań próbek wody pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia:

badań próbek wody pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia:

  • Niemienice gm. Krasnystaw
  • Łany, gm. Krasnystaw
  • Krupiec gm. Krasnystaw
  • Latyczów gm. Krasnystaw
  • Ostrów Krupski gm. Krasnystaw
  • Małochwiej Duży gm. Krasnystaw

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

RAPORT.pdf