OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Krasnystaw
podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości położonej
na terenie gminy Krasnystaw, stanowiącej  mienie Gminy Krasnystaw, przeznaczonej do sprzedaży