Wójt Gminy Krasnystaw
ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony


na zbycie nieruchomości położonej na terenie gminy Krasnystaw stanowiącej mienie Gminy Krasnystaw opisanej w poniższej tabeli: