Wiadomości

         Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składamy 
Pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

       podziękowania za zaangażowanie w pracę

na rzecz osób potrzebujących wsparcia i pomocy w codziennym życiu

oraz życzenia, aby każdy dzień przynosił poczucie zadowolenia i satysfakcji

a także był inspiracją do coraz lepszej pracy na rzecz potrzebujących.

 

Przewodniczący Rady Gminy                                         Wójt Gminy Krasnystaw

      /-/ Krzysztof Golec                                           /-/ Edyta Gajowiak-Powroźnik

roza

herbugk mmzawiadamiam o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie i rozbudowie budynku handlowo-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu

   Dwa przetargi były potrzebne do wyłonienia firmy, która wybuduje drogę do terenów inwestycyjnych w Siennicy Nadolnej w gminie Krasnystaw. Umowa z wykonawcą właśnie została podpisana.

Podkategorie