Wiadomości

dd

Dzień Dziecka w Siennicy Nadolnej

ds

Zbiórka dla Dawida Sawy

CPK logo


Samorządy Powiatu Krasnostawskiego:
Miasto Krasnystaw, Gmina Krasnystaw, Gmina Łopiennik Górny, Miasto i Gmina Izbica
- przychylają się do stanowiska Rady Miasta Chełm z dnia 26 maja 2023r

 

 

Koncepcja przebiegu linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw na terenie gminy Łopiennik Górny. Gminy Krasnystaw oraz miasta Krasnystaw:

Ekspertyza / Krasnystaw wersja 2 / Wariant 1b wersja 2

Plik DXF
(do wczytania w portalu GEOPORTAL 2,
plik jest skompresowany. archiwum zip)

herbugk mmKrasnystaw, dnia 19.05.2023 r.

Przewodniczący
Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.5.2023

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję XLVIII uroczystą sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 30 maja 2023 r. na godz.13:00.

Uroczystość odbędzie się w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej, Siennica Nadolna 15 D (Osiedle Cukrowni).

 

KOMUNIKAT Nr 1
w sprawie
PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA


przez ludzi dostarczanej przez wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Łany, gm. Krasnystaw zaopatrującego miejscowości Łany, Zastawie Kolonia
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie zawiadamia odbiorców wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Łany gm. Krasnystaw, że:

WODA NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Podkategorie