Wiadomości

zawiadamia się strony, że na wniosek MDI Energia S.A., ul. Wał Miedzeszyński 608, 03-994 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrociepłowni na biogaz w miejscowości Wincentów, gm. Krasnystaw

Czytaj więcej ...

600x0 den2022 krasnystaw 2 malochwiejCzęść artystyczna w wykonaniu uczniów, nagrody i medale dla wyróżniających się pracowników oświaty oraz poczęstunek złożyły się na obchody Dnia Edukacji Narodowej w gminie Krasnystaw. Tym razem gospodarzem uroczystości był Zespół nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie. Z okazji popularnego Dnia Nauczyciela uczniowie wszystkich klas, od przedszkolaków po ósmoklasistów, przygotowali montaż słowno-muzyczny. Nawiązali w nim do historii Dnia Edukacji Narodowej, uzupełniając informacje o wiersze i piosenki, dedykowane nauczycielom i innym pracownikom oświaty.

herbugk mmKrasnystaw, dnia 19.10.2022 r.

Przewodniczący
Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.8.2022

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zwołuję XL sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 25 października 2022 r. na godz. 9:00.

jod

Uprzejmie informuję, iż przygotowanie planu dystrybucji tabletek jodku potasu na wypadek ewentualnego wystąpienia zagrożenia radiacyjnego jest standardową prewencyjną procedurą, związaną z zarządzaniem kryzysowym i ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom.

flower

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim Dyrektorom, Nauczycielom oraz pracownikom placówek oświatowych z terenu Gminy Krasnystaw życzę pomyślnej realizacji planów zawodowych, zadowolenia z wykonywanej pracy, dumy z licznych sukcesów uczniów oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Wójt Gminy Krasnystaw
Edyta Gajowiak-Powroźnik

Podkategorie