Wiadomości

herbugk m
Krasnystaw, dnia 24.02.2023 r.

Przewodniczący
Rady Gminy Krasnystaw 
RG.0002.2.2023

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję XLV sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 3 marca 2023 r. na godz. 9:30.
Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw (pokój Nr 203 - II piętro), ul. Marii Konopnickiej 4.

herbugk mm

    Gmina Krasnystaw będzie się starać o kolejną dotację na usuwanie folii i innych odpadów, pochodzących z produkcji rolniczej.

inspekcja wet

O obowiązku rejestracji drobiu najpierw u Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krasnymstaiwe a następnie w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Czytaj więcej ...

Podkategorie