Wiadomości

profilaktyka

logo MRiPS jpg

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023
finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego

Diagnoza potrzeb
w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej” – edycja 2023

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym ( Dz.U. Z 2020r. poz. 1787 z poźn. zm.)

 Szanowni Państwo, 
w związku z procedowaniem przez Parlament Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy O zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe” samorząd Gminy Krasnystaw przekazał do Wojewody Lubelskiego deklarację przystąpienia do dystrybucji węgla na potrzeby własne gospodarstw domowych.

powiatkrasnystw logo

Komunikat Nr 1/2022
z dnia 25 października 2022r.


Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu grzewczego w okresie jesienno-zimowym oraz na wypadek wystąpienia niekorzystnych czynników zewnętrznych oddziaływających na obiekt w okresie zimowym.

 

Podkategorie