Wiadomości

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju WsiMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

• w terminie od 1 lutego 2020 r. do 1 marca 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu V naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

pspKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie apeluje o systematyczne odśnieżanie dachów na budynkach wielkopowierzchniowych z uwagi na prognozowane intensywne opady śniegu przy towarzyszących silnych podmuchach wiatru.
Intensywne opady śniegu i deszczu ze śniegiem, wysoki mróz oraz silny wiatr mogą stwarzać zagrożenie dla stabilności konstrukcji dachów na budynkach wielkopowierzchniowych a tym samym dla zdrowia i życia ludzi korzystających z przedmiotowych obiektów.

Krajowy Ośrodek Wparcia Rolnictwa uprzejmie informuje, że na Giełdowym Rynku Rolnym utworzonym w ramach projektu „Platforma Żywnościowa", prowadzonym przez Towarową Giełdą Energii S.A. w Warszawie, został wprowadzony do obrotu kolejny produkt tj. kukurydza w klasie jakościowej A.

Czytaj więcej...

inspekcja wetPowiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie przesyła informację dla mieszkańców gminy o obowiązku wynikającym z art. 56 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( Dz. U. z 2020r. poz. 1421) a dotyczącego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie:

Podkategorie