Wiadomości

Gmina Krasnystaw dzieli się doświadczeniami z pilotażowej edycji programu "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji - LOWE".

W związku z trwającym stanem epidemii decyzją Pani Edyty Gajowiak – Powroźnik – Wójta Gminy Krasnystaw zostały wydłużone godziny pracy naszego Urzędu.

 Od 22 marca będzie on otwarty od 7:00 do 18:30,
z 30 - minutową przerwą od 12:30 do 13:00.

Urząd Stanu Cywilnego obsługuje interesantów w godzinach 8:00 - 14:00

ANONIMOWI ALKOHOLICY

ANONIMOWI ALKOHOLICY MITYNG AA / TŁUMACZ PJM NAPISY W JĘZYKU POLSKIM KAŻDA NIEDZIELA / GODZINA 19.00

aa miting

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO


Na podstawie art. 27 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo
łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683, z późn. zm.),
zawiadamiam

Podkategorie