Wiadomości

Konsultacje społeczne
„Strategia rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Krasnystaw”

W związku z opracowaniem dokumentu pn. „Strategia rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Krasnystaw” prowadzone są konsultacje społeczne w celu poznania opinii oraz zebrania wniosków i uwag mieszkańców gminy Krasnystaw w sprawie ww. dokumentu.
Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowego dokumentu z podaniem treści uwagi, propozycji zmian oraz ich uzasadnieniem.

Informuję, że w dniach 18-21 września 2020 r.* na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

komunikat szczepienie lisów wolnożyjacych

Fundusz skladkowy ubezpieczenia rolnikow

Miło nam poinformować, że jednostki OSP Sienica Nadolna oraz OSP Bzite dzięki staraniom i zaangażowaniu pozyskały dofinansowanie z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, w ramach konkursu na realizację zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pn. „Wspieranie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich w ramach modernizacji, remontu i rewitalizacji budynków użyteczności publicznej ratownictwa, edukacji dla społeczności”.

logo

O projekcie

Projekt „Sukces w kobiecym wydaniu – edycja II” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 -2020, Oś priorytetowa 9. Rynek Pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Lider: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej 100 kobiet w wieku 30 lat i więcej z terenu 10 powiatów województwa lubelskiego: łęczyński, świdnicki, krasnostawski, zamojski, tomaszowski, m. Zamość, hrubieszowski, chełmski, m. Chełm, włodawski. 

DSC 4522

Z wyróżnieniem wróciła reprezentacja gminy Krasnystaw z Dożynek Powiatu Krasnostawskiego. Podczas święta plonów został doceniony wieniec dożynkowy wykonany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Zażółkwi. Oprócz grupy wieńcowej z Zażółkwi na uroczystości gminę Krasnystaw reprezentowali wójt Edyta Gajowiak-Powroźnik, przewodniczący rady gminy Krzysztof Golec i dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej Dorota Rybczyńska.

Podkategorie