Wiadomości

 

herbugk mm
Kompleks sportowy przy Szkole Podstawowej w Siennicy Nadolnej w gminie Krasnystaw zostanie zmodernizowany.

herbugk m

Krasnystaw, dnia  25.01.2023 r.

Przewodniczący
Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.1.2023
                

ZAWIADOMIENIE
 

    Działając na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję XLIV sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 31 stycznia 2023 r. na godz. 10:00.

 barrier g80a768238 640

   Gmina Krasnystaw pozyskała środki na realizację programu  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023. Dofinansowanie w kwocie 118 952,40 zł pochodzi z Funduszu Solidarnościowego - państwowego funduszu celowego i stanowi 100% wartości zadania.

mlegitymacjaOd stycznia 2023 r. – jak każdy emeryt lub rencista – masz elektroniczną wersję legitymacji emeryta-rencisty – mLegitymację. Możesz ją przechowywać na własnym urządzeniu mobilnym (np. telefonie) przy użyciu bezpłatnej aplikacji mObywatel. mLegitymację wydaliśmy Ci również wtedy, gdy masz już legitymację w formie plastikowej karty identyfikacyjnej. Teraz możesz korzystać z obu wersji legitymacji – i tradycyjnej (plastikowej karty), i elektronicznej. Twoja dotychczasowa legitymacja jest aktualna zgodnie z jej terminem ważności. Nie musisz w tej sprawie kontaktować się z ZUS.

Podkategorie