Wiadomości

inspekcja wet
Informuję, że w dniach od 7 do 9 kwietnia 2022 r.* na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Czytaj więcej ...

khu

Kilkunastu wystawców zapowiedziało udział w tegorocznym kiermaszu wielkanocnym, który organizuje Gminne Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej. Po dwuletniej przerwie, spowodowanej pandemią, impreza odbędzie się w niedzielę 3 kwietnia.

logo Fundusz europejski flaga pl

 

Gmina Krasnystaw podpisała umowę ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotyczącą realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21/00

Plakat ua 500

 

Obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce, Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyznawał i wypłacał świadczenia dla rodziny.

Podkategorie