Wiadomości

herbugk mmKrasnystaw, dnia 19.10.2022 r.

Przewodniczący
Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.8.2022

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zwołuję XL sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 25 października 2022 r. na godz. 9:00.

jod

Uprzejmie informuję, iż przygotowanie planu dystrybucji tabletek jodku potasu na wypadek ewentualnego wystąpienia zagrożenia radiacyjnego jest standardową prewencyjną procedurą, związaną z zarządzaniem kryzysowym i ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom.

flower

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim Dyrektorom, Nauczycielom oraz pracownikom placówek oświatowych z terenu Gminy Krasnystaw życzę pomyślnej realizacji planów zawodowych, zadowolenia z wykonywanej pracy, dumy z licznych sukcesów uczniów oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Wójt Gminy Krasnystaw
Edyta Gajowiak-Powroźnik

20221007 150140

Z nagrodą i wyróżnieniem wróciło Koło Gospodyń Wiejskich w Niemienicach w gminie Krasnystaw z Festiwalu "Smaki jesieni - produkty z owoców jesieni", który odbył się w Poperczynie.

Podkategorie