Wiadomości

herbugk
Na podstawie art. 6 ust. 1 i 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.)  Wójt Gminy Krasnystaw informuje, że przystępuje do kontroli właścicieli nieruchomości w miejscowościach: Niemienice, Zażółkiew, Rońsko i Krynica w zakresie posiadania aktualnych umów na wywóz nieczystości ciekłych.

Zawiadomienie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi powiatowej Nr 3128L Bzite – Zosinek od km 1+800 do km 6+797 o dł. 4,997 km”.

   Prelekcja historyczna, występy artystyczne i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych złożyły się na obchody 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Siennicy Nadolnej w gminie Krasnystaw. W niedzielę 14 listopada miejscowe centrum kultury wróciło do tradycji wieczorów patriotycznych, która w ubiegłym roku została przerwana przez pandemię.

Koło Łowieckie Nr 16 Szarak w Krasnymstawie ZO Chełm, informuje o planowanym terminie, w tym godzinie rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejscu polowań zbiorowych w sezonie 2021/2022:

Czytaj więcej ...