Wiadomości


Z okazji Dnia Strażaka składam najserdeczniejsze życzenia członkom Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Krasnystaw.

Dziękuję za poświęcenie i ofiarność w ochronie życia, zdrowia i mienia ludzkiego oraz profesjonalizm podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

Życzę wiele satysfakcji z wykonywanej działalności społecznej, bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji a także szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.


             Wójt Gminy Krasnystaw
       /-/ Edyta Gajowiak-Powroźnik

    Reprezentacja Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej w gminie Krasnystaw będzie reprezentować powiat krasnostawski w wojewódzkim finale Turnieju o "Puchar Tymbarku" w kategorii U-10.

jpp1Zakończyła się 15. edycja konkursu plastycznego o tematyce eologicznej pod hasłem "Jestem przyjacielem przyrody", z udziałem przedszkolaków i uczniów najmłodszych klas szkół podstawowych z gminy Krasnystaw. Jury ogłosiło swój werdykt na początku miesiąca, ale uroczyste podsumowanie odbyło się w piątek 21 kwietnia w siedzibie organizatora, którym była Szkoła Podstawowa w Małochwieju Dużym.

    Była prezentacja na temat ludności żydowskiej, prelekcja o historii hitlerowskiego obozu koncentracyjnego na Majdanku i złożenie wieńców na miejscowym kirkucie.

Krasnystaw, dnia 20.04.2023 r.

Przewodniczącyherbugk mm
Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.4.2023

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zawiadamiam o zwołaniu XLVII sesji VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 27 kwietnia 2023 r. na godz. 10:00.
Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw (pokój Nr 203 - II piętro), ul. Marii Konopnickiej 4.

Podkategorie