Wiadomości

strategia
Realizując art. 5a ust 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.), art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ( Dz. U. z 2021r. poz. 1057) oraz uchwały Nr XXV/207/2021 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 08 czerwca 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krasnystaw (Dz. U. Woj. Lub. z 2021 r. poz. 2559) Wójt Gminy Krasnystaw ogłasza
konsultacje projektu „Strategia terytorialna 2022-2030+”

 

herbugk mmKrasnystaw, dnia 01.12.2021 r

 

Przewodniczący
Rady Gminy Krasnystaw .
RG.0002.9.2021

 

ZAWIADOMIENIE

 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1372) zwołuję XXXI sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 9 grudnia 2021 r. na godz.10.00.
Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw (pokój Nr 203 - II piętro), ul. Marii Konopnickiej 4.

KONSULTACJE SPOŁECZNE
DOTYCZĄCE USTALENIA NAZWY CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI BIAŁKA
JAKO BIAŁKA POHZ I BIAŁKA PSO


Wójt Gminy Krasnystaw ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących ustalenia nazwy części miejscowości Białka jako Białka POHZ i Białka PSO
Celem i przedmiotem konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii mieszkańców sołectwa Białka, czy należy ustalić nazwy dla części miejscowości Białka jako Białka POHZ i Białka PSO.


Pomimo tego, że obecnie nie ma formalnie wyodrębnionych miejscowości Białka PSO i Białka POHZ na terenie sołectwa Białka funkcjonują trzy oddzielne numeracje domów, a nazwy tych miejscowości są widoczne w dokumentach i urzędowych zbiorach danych. Zatem mieszkańcy zdecydują czy należy wyodrębnić te dwie miejscowości i doprowadzić do zgodności stanu prawnego ze stanem faktycznym.


W konsultacjach mogą wziąć udział mieszkańcy sołectwa Białka.


Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: od 1 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.


Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie ankiety wypełnionej przez mieszkańców.


Formularz ankietowy dostępny jest:

1) na stronie internetowej gminy: www.krasnystaw.ug.gov.pl (zakładka „Konsultacje”);
2) w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: ugkrasnystaw.bip.e-zeto.eu (zakładka „Konsultacje Społeczne”);
3) w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Krasnystaw w dniach i godzinach urzędowania;
4) u sołtysa sołectwa Białka.


Wypełnione i podpisane ankiety należy najpóźniej do dnia 31 grudnia 2021 r:


1) złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Krasnystaw w dniach i godzinach urzędowania, lub;
2) złożyć u sołtysa sołectwa Białka lub;
3) przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw, lub;
4) przesłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
W przypadku przesłania ankiety pocztą o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Wójt Gminy Krasnystaw
(-) Edyta Gajowiak – Powroźnik

Ankieta (pdf) / Ankieta (rtf)

dz u

z dnia 15 listopada 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu krasnostawskiego

Czytaj więcej ...

dz u

ROZPORZĄDZENIE NR 27
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 22 listopada 2021 r.


w sprawie wprowadzenia środków zmniejszających ryzyko wystąpienia grypy ptaków i wzmocnienia środków bezpieczeństwa biologicznego w gospodarstwach utrzymujących drób na terenie powiatów bialskiego, chełmskiego, janowskiego, krasnostawskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego, łęczyńskiego, łukowskiego, parczewskiego, radzyńskiego, ryckiego, świdnickiego, włodawskiego i zamojskiego