Wiadomości

kirr

    Realizując obowiązek wynikający z art. 28 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1027) informuje się, że od dnia 25 sierpnia do 01 września 2023 roku został udostępniony do wglądu spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej, które odbędą się w dniu 24 września 2023 r.

wheelchair

 

Diagnoza potrzeb w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024

gck sn

    Adaptacja pomieszczeń Gminnego Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej na potrzeby pierwszego w gminie Krasnystaw Klubu Seniora rozpocznie się zgodnie z planem.

   Ochotnicza Straż Pożarna w Bzitem informuje o realizowanym w okresie  02.06.2023 r. – 30.09.2023 r. projekcie grantowym LGD Krasnystaw PLUS z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn.

Podkategorie