Wiadomości

herbugk m
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, ze zm.) Wójt Gminy Krasnystaw podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości położonych na terenie gminy Krasnystaw i gminy Łopiennik Górny, stanowiących mienie Gminy Krasnystaw, przeznaczonych do sprzedaży, opisanych w poniższej tabeli:

Czytaj więcej ...

lw

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie zawiadamia:

  • że w dniu 12 stycznia 2023 r. stwierdzono wystąpienie na terenie powiatu krasnostawskiego 1 ogniska choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików: czytaj więcej ...
  • że w dniu 11 stycznia 2023 r. stwierdzono wystąpienie na terenie powiatu krasnostawskiego 1 ogniska choroby zakaźnei. ti. grypy ptaków: czytaj więcej ...

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi powiatowej Nr 3134L Siennica Nadolna – Siennica Królewska Mała od km 0+000 do km 5+510”.

Czytaj więcej ...

herbugk wKonsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Obszaru Funkcjonalnego Szlaku Jana III Sobieskiego na lata 2021 - 2027

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Spójności Obszaru Funkcjonalnego Szlaku Jana III Sobieskiego, ogłasza konsultacje projektu dokumentu strategicznego. Zachęcamy sąsiednie gminy i ich związki, instytucje społeczne i podmioty gospodarcze oraz mieszkańców, do zgłaszania uwag i opinii dotyczących dokumentu Strategii.

SW

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie ogłasza rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego do służby w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Lublinie na stanowisko:

Młodszy psycholog / Młodszy wychowawca- rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego

 

link do postępowania...

Podkategorie