Wiadomości

Wójt Gminy Krasnystaw, zgodnie z §3 pkt 2 Zarządzenia Nr 49/2019 z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości stanowiących własność Gminy Krasnystaw, podaje do wiadomości, że Gmina Krasnystaw posiada do sprzedaży drewno:

Czytaj więcej ...

Krasnystaw, dnia 23.03.2023 r.

herbugk m

Przewodniczący
Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.3.2023

ZAWIADOMIENIE


Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję XLVI sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 31 marca 2023 r. na godz. 9:00.
Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw (pokój Nr 203 - II piętro), ul. Marii Konopnickiej 4.

IMG 6972Gmina Krasnystaw ma silną reprezentację wśród uczestników wojewódzkich etapów tegorocznych konkursów przedmiotowych. Spośród 25 podstawówek w powiecie krasnostawskim, w finałach wojewódzkich znaleźli się uczniowie 5 placówek w gminie Krasnystaw, którzy wystąpią w 9 konkursach.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu grantowego Aktywna Lubelszczyzna w Powiecie Krasnostawskim, które odbędzie się 28 marca 2023 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej, osiedle Cukrowni 15D, 22-302 Siennica Nadolna.

   Młodzi mieszkańcy gminy Krasnystaw mogą już pracować nad propozycjami do tegorocznego konkursu plastycznego "Wielkanoc w tradycji polskiej".

Podkategorie