Wiadomości

LGD logo png

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”
informuje o ogłoszonych

w dniach: 24 stycznia – 22 lutego 2022r.

naborach wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014 – 2020 na przedsięwzięcia:

  • Tworzenie nowych przedsiębiorstw – limit w naborze: 225 263,45 EURO, co przy kursie
    4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 901 053,80 zł
  • Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez rozwój potencjału organizacji pozarządowych na obszarze LGD (grant) – limit w naborze: 65 000 EURO co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 260 000,00 zł

Pełna treść ogłoszeń oraz informacje dotyczące organizowanych spotkań konsultacyjno-doradczych dostępne są na stronie www.lgdkrasnystaw.pl w zakładce „Ogłoszenia o naborach”.

Kontakt z biurem: tel. 506 371 309, 82 576 70 49, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw, w godz. 8.00-16.00.

Krasnystaw, dnia 10.01.2022 r.

herbugk mm
Przewodniczący
Rady Gminy Krasnystaw                    
RG.0002.1.2022

                
                    


ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) zwołuję XXXIII uroczystą sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 18 stycznia 2022 r. na godz.12:30.

herbugk wGmina Krasnystaw podpisała umowę na odbiór odpadów komunalnych w 2022 roku. Wykonywaniem tych usług, tak jak do tej pory, będzie się zajmować Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zakręciu. Nieco inne niż w 2021 roku będą zasady odbioru niektórych odpadów.

herbugk mNa podstawie art. 6 ust. 1 i 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.)  Wójt Gminy Krasnystaw informuje, że przystępuje do kontroli właścicieli nieruchomości w miejscowościach: Białka, Kol. Niemienice, Widniówka, Latyczów i Jaślików w zakresie posiadania aktualnych umów na wywóz nieczystości ciekłych.

npzMamy przyjemność poinformować, że Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie podpisał umowę z Ministrem Zdrowia na kontynuację realizacji zadania zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 w zakresie zadania nr 2 pn. Podejmowanie inicjatyw na rzecz profilaktyki chorób zawodowych i związanych z pracą, w tym ze służbą żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz wzmocnienie zdrowia pracujących, Celu Operacyjnego nr 4: Zdrowie środowiskowe i choroby zakaźne.