Wiadomości

 

tożsamość

Z okazji Dnia Strażaka składam najserdeczniejsze życzenia członkom Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Krasnystaw.

Dziękuję za poświęcenie i ofiarność w ochronie życia, zdrowia i mienia ludzkiego oraz profesjonalizm podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

Życzę wiele satysfakcji z wykonywanej działalności społecznej, bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji a także szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Wójt Gminy Krasnystaw

/-/ Edyta Gajowiak-Powroźnik

Dzieci z czterech placówek w gminie Krasnystaw przysłali swoje propozycje na tegoroczny konkurs "Jestem przyjacielem przyrody", organizowany przez Szkołę Podstawową w Małochwieju Dużym.

Szanowni Państwo,
Informujemy o możliwości składania Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Komunikat