Wiadomości

Redakcja Super Tygodnia organizuje akcję Dobroczyńca Roku 2020

Szczegóły akcji zawarte są w poniższym odnośniku do strony internetowej Super Tygodnia oraz w papierowym wydaniu gazety.

https://www.supertydzien.pl/wiadomosci/10406,wybieramy-dobroczynce-roku-2020

prowSamorząd województwa lubelskiego podzielił unijne dotacje na inwestycje w infrastrukturę wodno-ściekową. Część tych środków trafi do gminy Krasnystaw, gdzie w ciągu dwóch lat mają być zrealizowane dwa ważne zadania. Chodzi o budowę sieci wodociągowej, zasilającej miejscowość Białka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Krupiec.

Samorządy będą się mogły starać o kolejne dotacje z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Mogą również liczyć na wsparcie inwestycji w budownictwo mieszkaniowe. Te i inne możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych były tematem spotkania samorządowców z powiatów chełmskiego i krasnostawskiego z przedstawicielami rządu, które odbyło się w czwartek 4 lutego w Siennicy Różanej.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju WsiMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

• w terminie od 1 lutego 2020 r. do 1 marca 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu V naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.