Wiadomości

  bicycle

Do aktywnego, zdrowego i ciekawego życia będzie zachęcać mieszkańców Małochwieja Małego stowarzyszenie "Rodzinne Gniazdo" w gminie Krasnystaw. Organizacja rozpoczyna zajęcia w Szkole Aktywności Społecznej. 

recycle 29227 640Wójt Gminy Krasnystaw informuje, że Gmina Krasnystaw zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej".

   Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2021 r. poz. 43, z późn. zm.), do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na fundusze promocji oraz do składania kwartalnych deklaracji zobowiązani są:

Zasady stosowania środków ochrony roślin w sposób bezpieczny dla pszczół