Wiadomości

calender

wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krasnystaw lipiec-grudzień 2021 r.

 

swdgk wspolnie dla gminy krasnystaw akademia teatralna warszataty

Informujemy, że Stowarzyszenie Wspólnie dla Gminy Krasnystaw realizuje kolejny projekt grantowy „Akademia teatralna – warsztaty”

Wartość dofinansowania: 16 060,00 zł

Cel operacji: Celem zadania jest poprawa włączenia i aktywności społecznej 20 osób wskazanych w LSR jako osoby defaworyzowane na obszarze LGD (osoby bezrobotne, ludzie młodzi do 34 r.ż. oraz osoby powyżej 50 r.ż.) poprzez ich udział w „Akademii teatralnej – warsztaty” w okresie trwania projektu.

Szanowni Państwo

Osoby, które otrzymały pomoc materialną - stypendium szkolne - w formie zwrotu kosztów poniesionych na cele edukacyjne, prosimy o złożenie dokumentów potwierdzających dokonanie w/w wydatków od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00, do 25 czerwca 2021 r. Biuro Obsługi Interesantów pok. nr 13

nimpgk2021Gmina Krasnystaw dołączyła do samorządów, które udostępniają za darmo aplikację "Na co idą moje pieniądze". Dzięki temu rozwiązaniu każdy może się dowiedzieć jak jest skonstruowany budżet gminy, na co są wydawane publiczne środki oraz ile pieniędzy z miesięcznego wynagrodzenia za pracę każdego mieszkańca trafia do gminnej kasy.

plakat