Wiadomości

 rachmistrzowie

Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczną wywiady bezpośrednie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Co to oznacza?

warning 838655 640Urząd Gminy w Krasnymstawie informuje, iż w związku z komunikatem w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Niemienice,

jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Małochwieju Dużym od 21.06.2021 r. od godziny 17:00 rozwiezie wodę na cele bytowe dla miejscowości Niemienice.

Natomiast Ochotnicza Straż Pożarna w Krupem od 21.06.2021 od godziny 16:00 rozwiezie wodę na cele bytowe dla miejscowości Zażółkiew, Rońsko i Białka.

Godziny rozwożenia wody w pozostałych dniach zostaną ustalone z poszczególnymi sołtysami.

o wszczęciu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie urządzenia wodnego - studni S-l z utworów górnokredowych umożliwiającego pobór wody powyżej 10 m3/h, na działce nr 300/3, obręb ewid. Zakręcie Kolonia dla nawadniania upraw polowych i gospodarowanie wodą ...

Czytaj więcej ...