Wiadomości

W dniu 30 czerwca 2021 r. miało miejsce spotkanie Wójta Gminy Krasnystaw Edyty Gajowiak – Powroźnik z uczennicami, które osiągnęły wysokie wyniki w Konkursie przedmiotowym Lubelskiego Kuratora Oświaty z historii.

o wszczęciu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie młyna zbożowego

Informujemy, iż zgodnie z art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) Gmina Krasnystaw zapewnia zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych

Wnioski o dowóz dzieci niepełnosprawnych transportem gminnym w roku szkolnym 2020/2021

Poszukujemy osób zainteresowanych adopcją kotów.