Wiadomości

net szczepieniobus krasnostawski

Szanowni Państwo,

   Szczepienia chronią nas przed śmiercią i ciężkim przebiegiem COVID-19.

   Pamiętajmy, że COVID-19 jest w dalszym ciągu zagrożeniem dla nas wszystkich.
Każda następna fala to wiele zakażeń, zachorowań i osobistych tragedii bliskich nam osób.

   W chwili obecnej jest możliwość zaszczepienia się bez ograniczeń w każdym miejscu. Skorzystajmy z tej możliwości myśląc nie tylko o nas samych, ale także o naszych bliskich.

   Dbajmy wspólnie o zdrowie, które jest jedną z najcenniejszych wartości społecznych.

 

STAROSTA KRASNOSTAWSKI
Andrzej Leńczuk         

Trwa termomodernizacja budynku szkoły w Małochwieju Dużym w gminie Krasnystaw. Prace idą zgodnie z planem i powinny się zakończyć w wyznaczonym terminie, czyli do końca wakacji.

Krasnystaw, dnia 09.07.2021 r.

Przewodniczący
Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.4.2021

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późń. zm.) zwołuję XXVI sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 22 lipca 2021 r. na godz.10:00.

Ponad 20 strażaków z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Krasnystaw może nadal udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. Odpowiednie uprawnienia zdobyli podczas szkoleń, które odbyły się w ramach "Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji - LOWE II" w Gminnym Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej. W zajęciach brali udział druhowie z sześciu jednostek: Małochwieja Dużego, Bzitego, Czarnoziemi, Krupego, Siennicy Nadolnej i Wincentowa, którzy nabyli odpowiednie uprawnienia trzy lata temu.