Wiadomości

Informujemy, że od 26 kwietnia br. Urząd Gminy Krasnystaw powraca do normalnych godzin pracy. Oznacza to, że będzie on otwarty w następujących godzinach:

7:00 – 15:00 – w poniedziałek, środę, czwartek i piątek
8:00 – 16:00 – we wtorek.

Serdecznie zapraszamy

 

ROZPORZĄDZENIE NR 8
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 21 kwietnia 2021 r.

w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa lubelskiego

Informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Inspektor Sanitarny opracowały wytyczne dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych. Szczegółowe informacje znajdują się pod poniższym linkiem.

Krasnystaw, dnia 22.04.2021 r. 

Przewodniczący
Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.2.2021

   Działając na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXIV sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na  dzień 29 kwietnia 2021 r. na godz.10:00.

grafika CWD wwwProjekt „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego” poprzez bezpośrednie doradztwo ZMP w strategicznym planowaniu rozwoju 38 partnerstw samorządowych, ma na celu popularyzowanie idei partnerstwa międzysamorządowego, wzmocnienie zdolności gmin i powiatów do podejmowania przemyślanej i celowej współpracy oraz planowania kompleksowych przedsięwzięć aktywizujących potencjał obszaru partnerstwa i budujących jego rozwój.