Wiadomości

plakat tour de lubelskie m

1829 21 Plakat Dobry Start spotkanie z ekspertem GOPS Krasnystaw

   Od dnia 1 lipca bieżącego roku każdy właściciel lub zarządca budynku mieszkalnego lub niemieszkalnego w którym znajduję się źródło ciepła i spalania paliw do 1 MW mocy ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Poszukujemy osób zainteresowanych adopcją psa.