Wiadomości

Panstwowa Inspekcja Sanitarna logo

BRAKU PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
Niemienice gm. Krasnystaw

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie
zawiadamia odbiorców wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
Niemienice gm. Krasnystaw, że:

WODA NIE NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Czytaj więcej ...

inspekcja wet  W SPRAWIE PLANU BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO

Przypominam, że posiadanie planu bezpieczeństwa biologicznego, jest jednym z wymagań zawartych w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń zwanego dalej RWK 2021/605. Stanowi on podstawę do możliwości dokonania przemieszczeń świń z gospodarstw zlokalizowanych na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III. Należy pamiętać, że brak spełniania w/w wymogu po dniu 31 października 202 lr., będzie stanowił poważną przeszkodę dla możliwości wywozu świń poza wymienione obszary.

Czytaj więcej ...

Grafika z tekstem:  "Gmina Krasnysta w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza otrzymała dofinansowanie w kwocie 5 487 200 zł"

Gmina Krasnystaw w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza otrzymała dofinansowanie w kwocie 5 487 200 zł. Środki te przeznaczone są na realizację projektu pn. „Przebudowa z rozbudową układu komunikacyjnego dróg gminnych relacji Krasnystaw – Jaślików oraz Niemienice – Kolonia Niemienice”.

map

 

 

NR 54 NA ODCINKU TRAWNIKI – KRASNYSTAW

NR 56 NA ODCINKU WÓLKA ORŁOWSKA – ZAMOŚĆ – TOMASZÓW LUBELSKI – BEŁŻEC