Wiadomości

fpk

Festiwal Polska od Kuchni

herbugk wDzięki wsparciu z budżetu państwa w ciągu kilku miesięcy Gmina Krasnystaw wybuduje fragment drogi w Siennicy Nadolnej. Przetarg na wykonanie robót jest ogłoszony, a część pieniędzy na ten cel będzie pochodzić z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.- Prace będą prowadzone na odcinku drogi gruntowej o długości około 700 metrów, który do tej pory doraźnie był częściowo utwardzany różnymi materiałami. Teraz chcemy wykonać podbudowę i położyć asfaltową nawierzchnię - mówi wójt gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik.

 herbugk mmNa podstawie art. 6 ust. 1 i 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.)  Wójt Gminy Krasnystaw informuje, że przystępuje do kontroli właścicieli nieruchomości w miejscowościach:

herbugk mSprawy finansowe zdominowały sesję Rady Gminy Krasnystaw, która odbyła się we wtorek 29 marca. Radni wprowadzili do tegorocznego budżetu m.in. pieniądze na ważną inwestycję drogową o wartości kilku milionów złotych, która ma być zrealizowana w tym roku.

pis logoW nawiązaniu do pisma Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 16 marca 2022 r., znak: EP.SO.7310.2.2022 oraz pisma Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 17 marca 2022 r., znak DNS-EP.966.1.23.2022, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie informuje, że decyzją z dnia 10 marca 2022 r., znak PLPR.640.105.2022.ŻK Minister Zdrowia zwolnił z rezerwy szczepionkę Verorab (numer serii: T1D391V, data ważności: 30.06.2022 r.).

Czytaj więcej ...

Podkategorie