Wiadomości

dz u

ROZPORZĄDZENIE NR 27
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 22 listopada 2021 r.


w sprawie wprowadzenia środków zmniejszających ryzyko wystąpienia grypy ptaków i wzmocnienia środków bezpieczeństwa biologicznego w gospodarstwach utrzymujących drób na terenie powiatów bialskiego, chełmskiego, janowskiego, krasnostawskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego, łęczyńskiego, łukowskiego, parczewskiego, radzyńskiego, ryckiego, świdnickiego, włodawskiego i zamojskiego

W związku z rozwojem IV fali pandemii oraz rosnącą liczba zakażeń wirusem, mając na uwadze niski poziom zaszczepienia, w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców powiatu , uczestnicy konwentu w dniu 22 listopada 2021 r. zwracają się z apelem ...

Czytaj więcej ...

Konkurs na „Tradycyjną Ozdobę Bożonarodzeniową

inspekcja wet

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie informuje, że 18 listopada 2021r. opublikowane zostało rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2024 zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Czytaj więcej ...

stypendia
Osoby, które otrzymały pomoc materialną - stypendium szkolne - w formie zwrotu kosztów poniesionych na cele edukacyjne, prosimy o złożenie dokumentów potwierdzających dokonanie w/w wydatków (np.: faktury, bilety miesięczne) 

od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00, do 6 grudnia 2021 r. Biuro Obsługi Interesantów pok. nr 13