Wiadomości

pis logow sprawie
PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Latyczów gm. Krasnystaw

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie zawiadamia odbiorców wody z wodociągu zbiorowego Latyczów gm. Krasnystaw, że:

WODA JEST PRZYDATNA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Czytaj więcej ...

Etno Polska 3

Zakończyła się przebudowa drogi Wincentów - Krupiec w gminie Krasnystaw.

Urząd Gminy w Krasnymstawie informuje, iż w związku z komunikatem w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia:

1.      Niemienice,

Ochotnicza Straż Pożarna w Małochwieju Dużym

od 16.09.2021 r. od godziny 17.00 rozwiezie wodę na cele bytowe dla miejscowości Niemienice i Białka.

Kierunek rozwożenia: Białka          Niemienice

 

w sprawie BRAKU PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia KRYNICA Gm. KRASNYSTAW


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie
zawiadamia odbiorców wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę
Krynica gm. Krasnystaw, że:

WODA NIE NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Czytaj więcej ....