Wiadomości

image0

W dniu 22 lipca w miejscowości Zakręcie znaleziono psa.

Pies przebywa obecnie w przychodni weterynaryjnej Eskulap w Krasnymstawie.

Kontakt Przychodnia ESKULAP : 82 576 37 32.

rajd r

herbugk m

 

Krasnystaw, dnia  20.07.2022 r.

 

 

Przewodniczący
Rady Gminy Krasnystaw

RG.0002.6.2022
                
                    

ZAWIADOMIENIE

    Działając na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zwołuję XXXVIII sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 28 lipca 2022 r. na godz. 8:00.

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw (pokój Nr 203 - II piętro),  ul. Marii Konopnickiej 4.

konkurs

1 m

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nasz Dom", prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP w Tuligłowach w gminie Krasnystaw, ma dodatkowy samochód do transportu swoich podopiecznych. Wcześniej pojazd użytkowała Służba Więzienna w Rzeszowie, która przekazała go nieodpłatnie w ramach wspólnej akcji z Ministerstwem Sprawiedliwości.

Podkategorie