CPK logo

na wniosek Pana Januarego Fusek działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. w Warszawie zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia dla Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Warszawie Projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych panujących w rejonie projektowanej inwestycji pod nazwą „Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki - Krasnystaw i na 56 Wólka Orłowska - Zamość - Tomaszów Lubelski - Bełżec"

Czytaj więcej...