Wojskowe Centrum Rekrutacji w Chełmie w ramach kampanii „Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej”, prowadzi
rekrutację do nowego rodzaju służby w wojsku jakim jest - dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. Czym jest dobrowolna zasadnicza służba wojskowa?
Nowy rodzaj czynnej służby wojskowej. Kandydat deklarujący chęć wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego ma teraz do wyboru 3 rodzaje służby wojskowej: zawodową służbę wojskową, terytorialną służbę wojskową, dobrowolną zasadniczą służbę wojskową (oraz dodatkowo - dwa rodzaje służby w rezerwie: aktywną i pasywną rezerwę). Jeżeli wybierze dobrowolną zasadniczą służbę wojskową to:
• przejdzie przez 2 etapy służby – 28-dniowe szkolenie podstawowe w jednostce wojskowej lub centrum szkolenia, zakończone przysięgą oraz 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne w jednostce wojskowej (Masz wybór – nie musi być skoszarowany, możesz pełnić służbę i mieszkać poza jednostką);
• będzie mu przysługiwało wynagrodzenie w okresie szkolenia na poziomie żołnierzy zawodowych od 4560 zł, ale także: - prawo do urlopu wypoczynkowego, - możliwość wstąpienia do aktywnej rezerwy lub terytorialnej służby wojskowej (po ukończeniu 28-dniowego szkolenia), -
prawo ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej (po maksymalnie 11-miesięcznym szkoleniu specjalistycznym, - pierwszeństwo w 
zatrudnieniu w administracji publicznej (po spełnieniu wymagań określonych dla danego stanowiska;
• na czas szkolenia podstawowego będzie miał zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, mundur, ekwipunek oraz ubezpieczenie;
• będzie mógł wliczyć czas szkolenia do okresu odbywania służby wojskowej lub do okresu zatrudnienia;
• będzie mógł przerwać służbę w dowolnym momencie.


Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej!
Więcej informacji można uzyskać w Wojskowym Centrum Rekrutacji w Chełmie
ul. Koszarowa 1B, pod numerem telefonu 261 161 356, 261 161 345, 261 161 391,
na portalu zostanzolnierzem.pl oraz na stronie internetowej
www.wkuchelm.wp.mil.pl.
Znajdziesz nas również na Facebook i Twitter

zsw