herbugk m

Informujemy, iż w dniu 05.04.2022 r. stała się ostateczna decyzja znak GG.693.3.2021.KB z dnia 28.02.2022 r. dot. wywłaszczenia działki nr 209/29 obręb Siennica Nadolna. Osoby wskazane w ww. decyzji prosimy o składanie do Urzędu Gminy Krasnystaw informacji o numerze rachunku bankowego, na który ma być wypłacona kwota odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości.

Treść decyzji (wykaz osób uprawnionych do otrzymania odszkodowania znajduje się w przywołanej decyzji) oraz wzór pisma dot. numeru rachunku bankowego poniżej.