zawiadamia się strony, że na wniosek Pana Krzysztofa Gałana Sekretarza Gminy Krasnystaw w Urzędzie Gminy Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw w imieniu Gminy Krasnystaw, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej Nr 109739L relacji Krasnystaw - Jaślików".

Czytaj więcej ...