BBA

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu VI naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał w dniach:
31.01.2022 r. - 08.02.2022 r.


Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.
Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy Krasnystaw oraz na stronie https://azbest.lubelskie.pl/
Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia można pobrać ze strony: https://azbest.lubelskie.pl/ – Zakładka Usuń azbest – Przewodnik Krok po kroku.