cdrCentrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn.

„Estetyzacja wiejskiego gospodarstwa domowego
- wybrane aspekty praktyczne"

 

w terminie od 7 - 28.02.2022 r. w oparciu o platformę e-learningową www.cdrkursy.edu.pl

Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich. Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczestników z zakresu wybranych aspektów wpływających na estetykę wiejskiego gospodarstwa domowego, w tym w szczególności:

Harmonogram

Czytaj więcej ...