kras eko
Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych "Kras-Eko" w Wincentowie w gminie Krasnystaw ma 20 lat. Swój jubileusz obchodziło w Krasnostawskim Domu Kultury w gronie udziałowców, zasłużonych pracowników oraz przedstawicieli firm i instytucji, współpracujących ze spółką. Uroczystość była okazją zarówno do podsumowania dotychczasowej działalności, jak i wręczenia podziękowań za wsparcie rozwoju firmy oraz dyplomów uznania.

   Prezes "Kras-Eko" Robert Poniedziałek wręczył podziękowania przedstawicielom samorządów, które są udziałowcami spółki, w tym wójt gminy Krasnystaw Edycie Gajowiak-Powroźnik, burmistrzom Krasnegostawu - Robertowi Kościukowi i Rejowca - Tadeuszowi Górskiemu oraz przewodniczącej rady nadzorczej Małgorzacie Krzysztofiak. Z kolei dyplomy uznania odebrali najstarsi stażem pracownicy "Kras-Eko" - Barbara Lewczuk, Waldemar Żurkiewicz, Tomasz Hawryluk i Robert Poniedziałek, zatrudnieni w spółce od ponad 15 lat.

   Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych rozpoczęło działalność w 2001 roku. Obecnie jest to bardzo nowoczesny obiekt, w ekologiczny sposób sortujący i przetwarzający odpady, który od stycznia 2020 roku ma status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. - Nie byłoby to jednak możliwe bez systematycznej rozbudowy infrastruktury i zakupów coraz bardziej nowoczesnego sprzętu, na które skutecznie pozyskiwaliśmy środki zewnętrzne, w tym dotacje unijne. W latach 2012 - 2014 wybudowaliśmy sortownię, w 2018 roku, kupiliśmy m.in. ładowarki, przyczepy, ciągnik ze specjalistycznym osprzętem i samochód ciężarowy, a także zamontowaliśmy instalację fotowoltaiczną do produkcji energii elektrycznej - wspomina prezes "Kras-Eko" Robert Poniedziałek.

   W 2019 roku w Wincentowie została wybudowana m.in. wiata z zasobnią odpadów, 7 bioreaktorów, zbiorniki na wody opadowe i odciekowe, 3 przepompownie wody oraz instalacje - do odbioru frakcji podsitowej i biologicznego przetwarzania odpadów, a teren z nowymi obiektami został ogrodzony i oświetlony. W tym samym roku został wybudowany nowy plac kompostowni o powierzchni ponad 2000 metrów kwadratowych. Rok później powstał magazyn na surowce wtórne o powierzchni 200 metrów kwadratowych, zadaszenie istniejących boksów betonowych m.in. na szkło i złom oraz została dobudowana wiata do istniejącego magazynu. Spółka wybudowała również osłonę przed wywiewaniem odpadów i osłonę placu kompostowni, a także kupiła prasokontenery, rębak do gałęzi i kolejny samochód ciężarowy.

   Na początku "Kras-Eko" obsługiwało gminy - udziałowców spółki, czyli gminę Krasnystaw i miasto Krasnystaw oraz ówczesną gminę a obecnie miasto Rejowiec. Teraz świadczy usługi w zakresie gospodarki odpadowej dla około 80 - 90 tysięcy mieszkańców wszystkich gmin z powiatu krasnostawskiego oraz gmin Rybczewice i Piaski w powiecie świdnickim.