Zawiadomienie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi powiatowej Nr 3128L Bzite – Zosinek od km 1+800 do km 6+797 o dł. 4,997 km”.